De SOFTWARE WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES DEZE ALSTUBLIEFT

Dank u voor uw bezoek aan de website (de “Website”) waar u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden (de “Website”) heeft gevonden. De Website is een interneteigendom van DeSoftware. (gezamenlijk aangeduid als “DeSoftware,” “wij” en “ons”). U stemt ermee in om gebonden te zijn aan deze DeSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), in hun geheel, wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via en door de Website (“Abonnementsservices”); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die door DeSoftware van tijd tot tijd worden aangeboden (elk een “Wedstrijd”); (d) lid wordt van, of probeert lid te worden van, een aangesloten programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (“Lidmaatschapsservices”); en/of (e) een product en/of dienst via de Website bestelt (“Leveranciersservices, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de “Diensten”). Het DeSoftware Privacybeleid (“Privacybeleid”), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, DeSoftware Aankoopovereenkomst(en) (“Aankoopovereenkomst”), DeSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (“Lidmaatschapsovereenkomst”), evenals alle andere operationele regels, beleidslijnen, prijsschema’s en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door verwijzing (gezamenlijk, de “Overeenkomst”). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de volledige Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Diensten en/of de Website op enige wijze of vorm te gebruiken.

DeSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN DOOR ENIG INDIVIDU DAT ONDER DE KINDEREN ONLINE PRIVACY BESCHERMING WET VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). DeSoftware BEHOUFT ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ENIG INDIVIDU, NAAR EIGEN INZICHT EN UITSLUITEND DISCRETIE.

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of veranderingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan onder toepasselijk recht. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, door u te registreren op de Website en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, kunt u, tegen betaling of gratis, proberen om de Abonnementsdiensten te verkrijgen. De Abonnementsdiensten zullen u voorzien van e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementinhoud”) die relevant zijn voor online marketing, geleverd door TheSoftware en zijn partners van derden (“derde partij-providers”). Indien u de ontvangst van de Abonnementinhoud wilt stopzetten, kunt u ons eenvoudig een e-mail sturen naar [email protected]. De Abonnementinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en derde partij-providers, en hierop moet niet noodzakelijkerwijs worden vertrouwd. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en wees veilig bij het gebruik van de Abonnementinhoud en/of Abonnementsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware jegens u geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot dergelijke Abonnementinhoud. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de Abonnementinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten, juist, volledig of passend is.

Lidmaatschapsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te krijgen van TheSoftware, kunt u, tegen betaling of gratis, een lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een exemplaar van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u de website van het specifieke Lidmaatschap bezoeken. De lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledeninhoud” en samen met de Abonnementinhoud, de “Inhoud”) aangeboden door TheSoftware en bepaalde derde partij-providers, bedoeld om leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en derde partij-providers, en hierop moet niet noodzakelijkerwijs worden vertrouwd.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke inkooporderformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke items. De Software verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Software op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor een geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Software niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde voor enige claim met betrekking tot een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met het registreren voor de Diensten kan omvatten, zonder beperking, enkele of alle van de volgende: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuis telefoonnummer; (f) werk telefoonnummer; (g) telefaxnummer; (h) creditcardinformatie; en/of (i) enige andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (“Service Registration Data”).

Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen die voor u beschikbaar worden gesteld op de Website die de huidige kenmerken van de Website aanvullen of anderszins verbeteren, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Software op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen voor de Diensten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Software niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige Diensten of ander product.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via Wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u deelnemen om kans te maken op de promotionele prijzen die via elke Wedstrijd worden aangeboden. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, dient u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig in te vullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige Gegevens voor Wedstrijdinschrijving te verstrekken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, de inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in welk informatiesysteem voor gegevensopvraging dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herdistributie, publicatie of verkoop door u van een deel van de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische verzameling van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand hyperlinken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het “framen” van de Website en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die hiermee verband houdt.

BEWERKING, VERWIJDERING EN AANPASSING

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud op de website te bewerken en / of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS KUNT ONTVANGEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN AAN U GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS BESCHIKBAAR” BASIS EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN AFGESCHAFFEN TOT DE VOLSTE OMVANG TOEGESTAAN CONFORM TOEPASSELIJK RECHT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN / OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, GEEFT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ALLE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ-PROVIDERS KUNT ONTVANGEN, EN / OF ANDERE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEID BEPERKING

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN TEGENOVER U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE EN/OF VOORBEELDIGE SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOEDE NAAM, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN TheSoftware OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN WAARVOOR U MOGELIJK TOEPASSEN VIA DE WEBSITE; (B) DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT OF VERKREGEN VIA, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEVRAAGD VIA, DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDE LEVERANCIERS, OF ENIGE DAAROPVOLGENDE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN VAN DEZELFDE.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en partners, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of uitspraken, gemaakt door een derde partij als gevolg van: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of dochterondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks tegen u in te roepen en af te dwingen namens henzelf.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links bevatten naar en/of u verwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware geen derde partij websites goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar vanaf dergelijke websites van derden, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID / BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de Website, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, klik hier alstublieft.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de Website te beschadigen, vernietigen, te knoeien, te vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal actief optreden tegen elk individu of entiteit die hiermee in strijd handelt, voor zover toegestaan door de wet en in billijkheid.

KEUZE VAN WETGEVING / RECHTSBEVOEGDHEID

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder rekening te houden met conflictenregels). Elke uitspraak zal definitief en bindend zijn voor de partijen en daarover kan een vonnis worden ingevoerd door een bevoegde rechtbank. Niets hierin zal worden uitgelegd als het voorkomen van een partij om voorlopige maatregelen te zoeken om haar rechten te beschermen in afwachting van een uitspraak in arbitrage. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u ermee in dat u geen deel zult nemen aan een collectieve rechtszaak met betrekking tot een claim, geschil of controversie die u heeft tegen TheSoftware en elk van hun juridische vertegenwoordigers, dochterondernemingen, moederbedrijven, agentschappen en hun respectievelijke leden, leidinggevenden, directeuren, werknemers en agenten. U stemt in met het opleggen van voorlopige maatregelen om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u te verwijderen als deelnemer aan de zaak.