Programvare NETTSIDEN BRUKSVILKÅR VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for at du besøker nettsiden (“Nettsiden”) der du fant lenken til disse Bruksvilkårene (“Nettsiden”). Nettsiden er en internett-eiendom til TheSoftware (heretter referert til samlet som “TheSoftware”, “vi” og “oss”). Du samtykker i å være bundet av disse TheSoftware Nettsiden Bruksvilkårene (“Bruksvilkårene”), i sin helhet, når du: (a) får tilgang til nettsiden; (b) registrerer deg for nyhetsbrev eller abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon via nettsiden (“Abonnements-tjenester”); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en “Konkurranse”); (d) blir medlem av, eller forsøker å bli medlem av, et tilknyttet program eller annen medlemsorganisasjon som er vist på nettsiden (“Medlems-tjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en tjeneste via nettsiden (“Leverandør-tjenester”, og sammen med Abonnements-tjenester og Medlems-tjenester, “Tjenestene”). TheSoftware Personvernerklæring (“Personvernerklæring”), de Offisielle Konkurranse-reglene som gjelder for hver Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtale(r) (“Kjøpsavtale”), TheSoftware Medlemsavtale(r) (“Medlemsavtale”), samt alle andre driftsregler, retningslinjer, prisplaner og andre supplementære vilkår og betingelser eller dokumenter som kan bli publisert fra tid til annen, er uttrykkelig inkorporert heri ved referanse (samlet, “Avtalen”). Vennligst gjennomgå alle vilkårene i Avtalen nøye. Hvis du ikke samtykker i Avtalen i sin helhet, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenestene og/eller Nettsiden på noen måte eller form.

TheSoftware AVSLÅR SPESIFIKT TILGANG TIL NETTSIDEN OG/ELLER TJENESTENE FOR ENHVER PERSON SOM DEKKES AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SÅNN DET ER ENDRET (“COPPA”). TheSoftware BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å AVSLÅ TILGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSIDEN FOR ENHVER PERSON, I SIN EGEN OG ENESTE SKJØN.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er angitt i avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene godtar du å overholde alle vilkår og betingelser som er angitt i avtalen og som er gjeldende på det tidspunktet. Du bør derfor regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettsiden og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som kan inngå bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Nettsiden og tjenestene er ikke beregnet for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettsiden og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen, ved å registrere deg på nettsiden og få godkjennelse fra TheSoftware, kan du, mot betaling eller kostnadsfritt, få tilgang til eller prøve å få tilgang til Abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale («Abonnementsinnhold») relatert til markedsføring på nettet, levert av TheSoftware og samarbeidspartnere («tredjepartsleverandører»). Hvis du ønsker å avslutte mottak av Abonnementsinnholdet, kan du enkelt sende oss en e-post til [email protected]. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas for gode varer. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær sikker når du bruker Abonnementsinnholdet og/eller Abonnementstjenestene. Du godtar at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og påtar seg ingen ansvar overfor deg i forbindelse med slikt Abonnementsinnhold. TheSoftware representerer ikke eller garanterer at Abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med Abonnementstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller passende.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen og medlemsavtalen, ved å registrere deg på nettsiden, godta medlemsavtalen og få godkjennelse fra TheSoftware, kan du, mot betaling eller kostnadsfritt, bli medlem i ett av de forskjellige medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. Hvis du ønsker en kopi av medlemsavtalen, kan du besøke nettsiden for det aktuelle medlemskapet. TheSoftware sine medlemsprogrammer vil gi deg tilgang til innhold, tekst og annet materiale («Medlemsinnhold» og sammen med Abonnementsinnholdet, «Innholdet») levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet for å hjelpe medlemmene i deres markedsføringsprosjekter på nettet. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som er levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis tas for gode varer.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de relevante bestillingsskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som er presentert på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsprodusentene eller distributørene av slike varer. TheSoftware representerer eller garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for eventuell tvist med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav knyttet til noen av de produkter og/eller tjenester som tilbys på nettsiden.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noe eller alt av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firmanavn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis annerledes); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaksnummer; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) annen informasjon som kreves på det aktuelle registreringsskjemaet («Tjenesteregistreringsdata»).

Med mindre det eksplisitt er angitt noe annet, vil eventuelle fremtidige tilbud som blir tilgjengelig for deg på nettsiden og som utvider eller forbedrer de nåværende funksjonene på nettsiden være underlagt avtalen. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller avslutninger av noen tjenester eller andre produkter.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringstrofeer og andre premier via konkurranser. Ved å gi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurransens registreringsskjema, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få en sjanse til å vinne promoteringstrofeene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er vist på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du godtar å gi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i konkurranseregistreringsdataene.

LISENSGIVER

Som bruker av nettsiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. TheSoftware kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til ditt eget personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noe informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere, teknisk undersøke eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av disse.

EGENRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, sammenstillingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvarene, tjenestene og andre forhold relatert til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsretter, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle eiendomsrettigheter). Kopiering, redistribuering, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk gjeninnhenting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved bruk av automatiserte metoder eller enhver annen form for skraping eller datatilgang for å skape eller sammensette, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskap til noen rettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjeneste eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene.

HYPERKOBLING TIL NETTSIDEN, SAMARBEID, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSE TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre TheSoftware uttrykkelig har gitt tillatelse, kan ingen hyperkoble til nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkerettigheter eller opphavsrettslig materiale), på deres nettside eller nettsted av hvilken som helst årsak. Videre er “framing” av nettsiden og/eller referering til nettadressen (“URL”) til nettsiden i kommersiell eller ikke-kommersiell sammenheng uten skriftlig tillatelse på forhånd fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller avslutte, etter behov, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er erstatningsansvarlig for alle og enhver skade forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi reserverer oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSTILBYDERE OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN, BLIR GITT TIL DEG «SOM DET ER» OG «SOM DET ER TILGJENGELIG» OG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FRASKRIVES I DEN BREDESTE UTSTREKNING TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRASKRIVELSE AV EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHET, BRUDD PÅ IMMATERIALRETT OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DETTE, GIR IKKE TheSoftware NOEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLDET, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSTILBYDERE OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV;

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastninger er fri for skadelig datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT Programvaren IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE SKADER OG/ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, GODT RYKTE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM Programvaren ER BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I DEN UTSTREKNING DET ER LOVLIG TILLATT, SOM FØLGE AV: (A) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER DU KAN MOTTA FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER HVILKE SOM HELST ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN; (B) KOSTNADER VED ERSTATNING AV VARER OG TJENESTER SOM ER ANSKAFFET SOM FØLGE AV KJØP ELLER ANSKAFFELSE AV VARER, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER FRA, ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM NETTSIDEN; (C) MANGLENDE KVALIFISERING TIL KONKURRANSER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER EVENTUELLE ETTERFØLGENDE AVSLAG AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME LEVERANDØR;

AVGJØRELSE AV TAP OG ERSTATNING

Du samtykker i å holde TheSoftware, deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkevareholdere og/eller andre samarbeidspartnere skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer som helst, fremsatt av en tredjepart som følge av eller knyttet til: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) bruddet av denne avtalen fra din side; og/eller (c) krenkelse av andres rettigheter av enkeltpersoner og/eller enheter. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder til fordel for TheSoftware, deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, herunder, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjeparts nettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktige for, vilkårene og betingelsene, personvernpolicy, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjeparts nettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERN- OG BESØKERINFORMASJON

Bruken av nettstedet, samt all kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender via eller i forbindelse med nettstedet, er underlagt personvernpolicyen vår. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettstedet, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir, i samsvar med vilkårene i personvernpolicyen vår. For å se vår personvernpolicy, vennligst klikk her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er kunder hos TheSoftware eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, utgjør en overtredelse av strafferetten og sivilretten, og TheSoftware vil nøye forfølge alle tiltak for å håndheve loven og retten mot enhver fornærmende person eller enhet i den grad som loven tillater og i henhold til likeverdighetsprinsippet.

VALG AV LOV/VERNEMIDDEL

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med eller i henhold til avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med estisk lov (uten hensyn til lovkonflikter). Enhver dom som blir avsagt vil være endelig og bindende for partene, og det kan treffes rettsavgjørelse i enhver domstol som har kompetanse. Ingenting heri skal tolkes slik at det hindrer en part fra å søke midlertidig rettslig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av en avgjørelse i voldgift. I den grad det er tillatt i henhold til loven, samtykker du i at du ikke vil fremme, slutte deg til eller delta i noen gruppesøksmål angående ethvert krav, tvist eller kontrovers som du måtte ha mot TheSoftware, og hver av deres juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper, byråer og deres respektive medlemmer, tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker i utstedelse av midlertidig rettslig forføyning for å stoppe en slik rettssak eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet.