Privacy Policy

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke individuele bezoeker van onze websites. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van de informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief The Software en The Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatieverzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te controleren.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservicevraag indienen, informatie voor werkgelegenheid verstrekken, of ons e-mailen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te selecteren of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat de software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected], echter, de software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw diensten van de software te sturen. Zonder enige instructies van u, kan de software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de groep bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en van wie de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn. De software zal echter uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of verhandelen, tenzij we hiertoe gemachtigd zijn of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van imminent fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op die sites van de software waar u via het web creditcard- of andere bestelinformatie verstrekt, beschermt en beveiligt de software deze informatie door het inzetten van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en encryptieprotocollen, waarvan voorbeelden zijn Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of vergelijkbare zaken aanbiedt, zal de software dat deel van de informatie als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom behandelen en, behalve anderszins vermeld in deze privacyverklaring, neemt de software geen verplichting op zich om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in deze materialen dienen niet te worden opgevat als een belofte of garantie van verdiensten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inzet gebruikt. We beweren niet dat dit een “snel rijk worden-schema” is, en dat moet u het ook niet zo bekijken.

B. Niet-persoonsgebonden (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice- en websitebehoeften te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker op maat gemaakte informatie te verstrekken over de diensten van de software). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Jouw De door The Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die je openbaar maakt, ook op prikborden, chatrooms, of websites die The Software voor jou host als onderdeel van jouw diensten van The Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die je op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites van derden die geen verband houden met The Software. The Software kan geen informatie beschermen die je mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt je aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt The Software (i) volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of private elektronische communicatie die naar The Software wordt verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van enige gebruiker van de Service, en (ii) neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten kan The Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren (i) om aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; (ii) als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is of passend is voor de werking van The Software; of (iii) om de rechten of eigendom van The Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in The Software en The Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om jouw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, en andere informatie die je aan The Software hebt verstrekt) aan een derde partij die (i) zich richt op communicatieproducten of -diensten; (ii) akkoord gaat met het zijn van de opvolger van The Software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door The Software wordt verzameld en onderhouden; en (iii) akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.