Software WEBSITE BRUGSBETINGELSER – VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak for dit besøg på hjemmesiden (hjemmesiden), hvor du fandt linket til disse brugsbetingelser (hjemmesiden). Hjemmesiden er en internetejendom tilhørende TheSoftware (kollektivt benævnt “TheSoftware”, “vi” og “os”). Når du gør følgende, accepterer du at være bundet af disse TheSoftware brugsbetingelser (brugsbetingelser) i deres helhed: (a) får adgang til hjemmesiden; (b) tilmelder dig et nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om oplysninger via hjemmesiden (abonnementstjenester); (c) tilmelder dig for at deltage i konkurrencer og/eller lodtrækninger, som TheSoftware tilbyder fra tid til anden (hver enkelt en “Konkurrence”); (d) bliver medlem af eller forsøger at blive medlem af et partnerprogram eller en anden medlemskabsorganisation, der er vist på hjemmesiden (medlemstjenester); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem hjemmesiden (leverandørtjenester, og sammen med abonnementstjenester og medlemstjenesterne “Tjenesterne”). TheSoftware fortrolighedspolitik (fortrolighedspolitik), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver enkelt konkurrence, TheSoftware købsaftaler (købsaftaler), TheSoftware medlemskabsaftaler (medlemskabsaftaler) samt eventuelle andre driftsregler, politikker, prisplaner og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der kan offentliggøres fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved reference (kollektivt benævnt “Aftalen”). Gennemgå venligst de fuldstændige vilkår for Aftalen omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer Aftalen i sin helhed, har du ikke tilladelse til at bruge Tjenesterne og/eller hjemmesiden på nogen måde eller form.

TheSoftware AFVISER SPECIFIKT ADGANG TIL HJEMMESIDEN OG/ELLER TJENESTERNE FOR ENHVER PERSON, DER ER DÆKKET AF BESKYTTELSEN AF BØRNS ONLINE PRIVATHED, LOV AF 1998 (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RET TIL AT AFVISE ADGANG TIL TJENESTERNE OG/ELLER HJEMMESIDEN FOR ENHVER PERSON, EFTER EGET SKØN OG EGENE!

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik besked til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå aftalen før du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen, der er gældende på det pågældende tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt aftalens vilkår og betingelser kan du ved at registrere dig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware, opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne giver dig e-mail-indhold, tekst og andre materialer (“Abonnementsindhold”), der er relevante for onlinemarkedsføring stillet til rådighed af TheSoftware og dens tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du ønsker at afbryde modtagelse af Abonnementsindholdet, kan du simpelthen sende en e-mail til os på [email protected]. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andre materialer, der leveres af TheSoftware og Tredjepartsleverandører, og som ikke nødvendigvis skal stole på. Du bedes være forsigtig, bruge almindelig sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Abonnementsindholdet og/eller abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og ikke bærer nogen ansvar over for dig i forbindelse med sådant Abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at Abonnementsindhold, der stilles til rådighed i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er korrekt, fuldstændig eller passende.

Medlemstjenester

Underlagt aftalens vilkår og betingelser og Medlemsaftalen kan du ved at registrere dig på hjemmesiden, acceptere Medlemsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware opnå eller forsøge at opnå, mod betaling eller uden betaling, et medlemskab i et af de forskellige medlemskabsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. Hvis du vil have en kopi af Medlemsaftalen, kan du besøge hjemmesiden for det specifikke medlemskab. TheSoftware-medlemskabsprogrammerne giver dig mulighed for at få adgang til indhold, tekst og andre materialer (“Medlemsindhold” og sammen med Abonnementsindholdet “Indholdet”), der leveres af TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, der er designet til at hjælpe medlemmerne med deres onlinemarkedsføringsprojekter. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andre materialer, der leveres af TheSoftware og tredjepartsleverandører, og som ikke nødvendigvis skal stole på.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante indkøbssedler kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. Produkterne og/eller tjenesterne, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducent eller distributør af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er korrekte eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for noget krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

De oplysninger, du skal angive i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte, uden begrænsning, nogle eller alle følgende: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mail-adresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) eventuelle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Tjenesteregistreringsdata”).

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver fremtidig tilbud, der er tilgængelig for dig på hjemmesiden, der udvider eller på anden måde forbedrer de nuværende funktioner på hjemmesiden, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for eventuelle ændringer, suspensioner eller afbrydelser af nogen tjenester eller andre produkter.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionpræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og præcise oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promoveringspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne, der er vist på hjemmesiden, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, præcise, aktuelle og komplette oplysninger om konkurrencetilmelding.

LICENSGODKENDELSE

Som bruger af hjemmesiden tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indgå i nogen informationsindvindingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, udleje, sælge, ændre, dekompilere, demontere, reverse-engineere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne ved brug af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller mappe uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenesterne.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN FORBUDT

Medmindre TheSoftware udtrykkeligt har godkendt det, må ingen linke til hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres hjemmeside eller websted af nogen grund. Yderligere er “framing” af hjemmesiden og/eller henvisning til Uniform Resource Locator (“URL”) fra hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller ophøre, efter behov, sådant indhold eller sådan aktivitet. Du erklærer hermed, at du er erstatningsansvarlig for alle skader i forbindelse hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at redigere og / eller slette eventuelle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på websiden.

FRASKRIVELSE

WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITE, LEVERES TIL DIG PÅ EN “SOM DET ER” OG “SOM DET ER TILGÆNGELIG” GRUNDLAG, OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, FRASKRIVES I DEN FULDESTE UDSTRÆKNING TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FRASKRIVELSE AF EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHED, OPHÆVELSE AF IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER OG / ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL). NAVNLEVERANDØREN GØR INGEN GARANTI FOR, AT: (A) WEBSIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG / ELLER ANDRE PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITE, VIL OPFYLDE DINE KRAV;

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORVOLDET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra websitet på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for beskadigende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT Softwaren IKKE ER ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, HÄNDELIGE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, OMDØMME, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM Softwaren ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I VIDEST UDSTRÆKNING TILLADT VED LOV FOR: (A) BRUG ELLER UTILGÆNGELIGHED AF WEBSITE, TJENESTER, KONKURRENCER, INDHOLD, EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU KAN MODTAGE FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU KAN ANSØGE OM VIA WEBSITE; (B) OMKOSTNINGERNE VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSGODER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF VARER, DATA, OPLYSNINGER OG/ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER MODTAGET FRA, ELLER FORRETNINGER, DER ER INDGÅET VIA WEBSITE; (C) MANGLENDE KVALIFIKATION TIL KONKURRENCER, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER NOGEN EFTERFØLGENDE AFVISNING AF TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME VIRKSOMHED;

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, chefer, direktører, medarbejdere, agenter, samarbejdspartnere og/eller andre partnere, og holde dem skadesløse for enhver form for krav, udgifter (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme af enhver art, indgivet af en tredjepart som følge af eller opstået som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andres rettigheder, såvel enkeltpersoner som virksomheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive chefer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt af disse personer og enheder har ret til direkte at gøre disse bestemmelser gældende over for dig på sine egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSITES

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetwebsites og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle deraf følgende skader og/eller tab.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af hjemmesiden og alle kommentarer, tilbagemeldinger, informationer, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver os, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er TheSoftware kunder eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, hærværke og/eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferetten og civilretten, og TheSoftware vil aktivt forfølge enhver og alle foranstaltninger i denne forbindelse mod enhver krænkende person eller enhed med alle tilgængelige lovlige midler.

VALG AF LOV/FORUM

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller relateret til aftalen, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med Estlands love (uden hensyntagen til lovvalgsprincipper). Enhver afgørelse er bindende og endelig for parterne, og der kan dømmes på den i enhver kompetent domstol. Intet heri skal fortolkes som at afskære nogen part fra at søge påbud til beskyttelse af sine rettigheder i afventning af en afgørelse i voldgiftssagen. I det omfang det er tilladt efter loven, accepterer du, at du ikke vil anlægge, deltage i eller være en del af nogen gruppesøgsmål angående enhver påstand, tvist eller kontrovers, som du måtte have mod TheSoftware. og hver af deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, moderselskaber, agenturer og deres respektive medlemmer, embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter. Du accepterer at anmode om påbud for at stoppe en sådan retssag eller for at fjerne dig som deltager i søgsmålet.