Programvarans WEBSIDANVÄNDARVILLKOR VIKTIGT – VÄNLIGEN LÄS

Tack för att du besöker webbplatsen (“webbplatsen”) där du hittade länken till dessa Användarvillkor (“webbplatsen”). Webbsidan är en internetegendom av Programvaran. (hänvisad gemensamt som “Programvaran,” “vi” och “oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa Användarvillkor för Programvaran (“Användarvillkor”), i sin helhet, när du: (a) får tillgång till webbplatsen; (b) registrerar dig för en nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista eller begär information via webbplatsen (“Prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i kampanjer, tävlingar och/eller lotterier som erbjuds av Programvaran från tid till annan (var och en, en “Tävling”); (d) går med i, eller försöker gå med i, ett partnerprogram eller annan medlemsorganisation som visas på webbplatsen (“Medlemstjänster”); och/eller (e) beställer en produkt och/eller tjänst via webbplatsen (“Leverantörtjänster, och tillsammans med Prenumerationstjänster och Medlemstjänster, “Tjänsterna”). Programvarans sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”), de officiella tävlingsreglerna gällande varje tävling, Programvarans köpeavtal (“Köpeavtal”), Programvarans medlemsavtal (“Medlemsavtal”), samt alla andra driftsregler, policys, prislistor och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras från tid till annan, är uttryckligen införlivade härigenom genom hänvisning (gemensamt, “Avtalet”). Vänligen granska de fullständiga villkoren i Avtalet noggrant. Om du inte samtycker till Avtalet i sin helhet är du inte auktoriserad att använda Tjänsterna och/eller webbplatsen på något sätt eller form.

Programvaran FÖRNÄRMAR SPECIFIKT TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA FÖR NÅGON INDIVID SOM OMFAVAS AV CHILDRENS ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ÄNDRATS (“COPPA”). Programvaran FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN FÖR NÅGON INDIVID, I SIN ENDA OCH EXKLUSIVA DISKRETION.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren som anges i Avtalet avseende din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda avtalet mellan dig och TheSoftware avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan specifik anmälan till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor som ingår i Avtalet som är effektiva vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå rättsligt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Förbehållet villkoren i avtalet, genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware kan du för en avgift eller utan avgift erhålla eller försöka erhålla prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna kommer att ge dig e-postinnehåll, text och andra material (“Prenumerationsinnehåll”) relevanta för online-marknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess tredjepartsleverantörer (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill sluta ta emot prenumerationsinnehåll, mejla oss på [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var vänlig använd försiktighet, sunt förnuft och säkerhet när du använder prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några förpliktelser och inte ådrar sig några ansvarsförhållanden gentemot dig i samband med sådant prenumerationsinnehåll. TheSoftware företräder eller garanterar inte att prenumerationsinnehållet som finns tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, komplett eller lämpligt.

Medlemstjänster

Förbehållet villkoren i avtalet och medlemsavtalet, genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware kan du för en avgift eller utan avgift erhålla eller försöka erhålla medlemskap i ett av de olika medlemsprogram som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för den specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemsprogram kommer att göra det möjligt för dig att få tillgång till innehåll, text och andra material (“Medlemsinnehåll” och tillsammans med prenumerationsinnehållet, “Innehållet”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, utformade för att hjälpa medlemmarna i deras online marknadsföringssträvanden. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware-tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på.

Leverantörstjänster

Genom att fylla i de tillämpliga inköpsorderformulären kan du skaffa, eller försöka skaffa, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer, tillverkare eller distributörer av sådana objekt. TheSoftware företräder eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att skaffa produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktsäljaren, distributören och slutanvändarkonsumenterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för några krav i samband med några av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänt

Den information som du måste tillhandahålla i samband med registrering för tjänsterna kan inkludera, utan begränsning, viss eller allt av följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om annorlunda); (e) hemtelefonnummer; (f) arbets-telefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan begärd information på det tillämpliga registreringsformuläret (“Tjänstregistreringsdata”).

Om inte uttryckligen angivet annorlunda, ska alla framtida erbjudanden som blir tillgängliga för dig på webbplatsen som utökar eller på annat sätt förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen vara föremål för Avtalet. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för tjänsterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för eventuell modifiering, upphävning eller avbrott av några tjänster eller andra produkter.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware promotionpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sann och korrekt information i samband med den tillämpliga tävlingsregistreringsformuläret, och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de promotionpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de tävlingar som presenteras på webbplatsen måste du först fullständigt fylla i det tillämpliga anmälningsformuläret. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta denna licens av någon anledning. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller insättas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, efterlikna, klon, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, avinstallera, reverse engineer eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetöversättningen, digitala konverteringen, mjukvaran, tjänsterna och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas enligt tillämplig upphovsrätt, varumärken och andra proprietära (inklusive, men inte begränsat till immateriell) rättigheter. Kopiering, redistribution, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna av dig är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller via webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING, “INRAMNING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserad av TheSoftware, får ingen länka webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesbyggande eller upphovsrättsskyddat material), till sin webbplats eller webbplats för något skäl. Vidare är “inramning” av webbplatsen och/eller referens till Uniform Resource Locator (“URL”) för webbplatsen i en kommersiell eller icke-kommersiell media utan föregående, uttryckligt, skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller avsluta, enligt tillämpliga, sådant innehåll eller sådan aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för eventuella skador.associated därmed.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vår enskilda bedömning redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG PÅ EN “SOM DEN ÄR” OCH “SOM TILLGÄNGLIG”-BASIS OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, FRÅNTRYCKS I DEN MEST FULLSTÄNDIGA UTMSTRÄCKNINGEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRISKRIVNING AV ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELL EGENDOM OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL). I SYNNERHET, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING DAVID, GÖR INGEN GARANTI ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV;

ANSVARSBESKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. Programvaran ger ingen garanti att sådana nedladdningar är fria från skadliga datorkoder, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGT TILL ATT PROGRAMVARAN INTE SKA VARA SKYLDIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, SPECIELL, FÖLJDSKADOR OCH/ELLER UTOMORDINÄRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, GOD TRO, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM PROGRAMVARAN HAR BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), TILL FULLASTE OMFATTNING ENLIGT LAGEN FÖR: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, TÄVLINGAR, INNEHÅLL, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR FÖRVÄRV AV ERSÄTTNINGSGODS OCH TJÄNSTER SOM ETT RESULTAT AV NÅGRA VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER HÄMTATS FRÅN, ELLER TRANSAKTIONER SOM INTRÄTT IGENOM, WEBBPLATSEN; (C) MISSLYCKAN ATT KVALIFICERA FÖR TÄVLINGAR, TJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN NÅGON AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER, ELLER NÅGON SENARE FÖRNEKELSE AV TREDJEPARTSPRODUKTER FRÅN SAMMA;

SKADESTÅND

Du godkänner att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, ägare, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och / eller andra partners, oskadlig från och mot alla anspråk, utgifter (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, processer, kostnader, krav och / eller domar världen över, gjorda av tredje part på grund av eller som uppstår av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) din kränkning av någon annan individs och / eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag samt var och en av deras respektive ägare, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Vardera av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för sin egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och / eller hänvisa dig till andra Internetwebbplatser och / eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har någon kontroll över sådana tredje parts webbplatser och / eller resurser, erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och / eller resurser. Dessutom godkänner TheSoftware inte och är inte ansvarig eller skyldig för några villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och / eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och / eller förluster som härrör därifrån.

INTIGITETSPOLICY / BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen, och alla kommentarer, feedback, information, Registreringsdata och / eller material som du lämnar in genom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Försök av någon individ, oavsett om en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, är ett brott mot brotts- och civilrätt och TheSoftware kommer att noggrant driva alla tillgängliga åtgärder mot den eller de personer eller enheter som gjort sig skyldiga till detta till den yttersta tillåtna omfattningen enligt lag och rättvisa.

VAL AV LAG/DOMSTOL

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan hänsyn till principerna om lagkonflikt). Eventuell dom ska vara slutgiltig och bindande för parterna och en dom därpå kan verkställas i en domstol med behörig jurisdiktion. Ingenting här ska tolkas som att förhindra någon part från att söka förebyggande åtgärder för att skydda sina rättigheter i avvaktan på ett resultat i skiljeförfarandet. I den utsträckning som är tillåten enligt lag, samtycker du till att du inte kommer att föra, ansluta dig till eller delta i någon grupptalan angående någon påstådd, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware. och deras juridiska ombud, dotterbolag, moderbolag, byråer och deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att få förebyggande åtgärder för att stoppa en sådan rättegång eller ta bort dig som deltagare i stämningen.