Termenii de utilizare a site-ului Software IMPORTANT – TE ROG SĂ CITEȘTI

Îți mulțumim că ai vizitat site-ul web (denumit în continuare “Site”) pe care ai găsit link-ul către acești Termeni de utilizare (denumiți în continuare “Site”). Site-ul este o proprietate de internet a TheSoftware. (denumit în mod colectiv “TheSoftware,” “noi” și “ne”). Ești de acord să fii obligat de acești Termeni de utilizare ai site-ului TheSoftware (“Termeni de utilizare”), în întregime, atunci când: (a) accesezi Site-ul; (b) te înregistrezi pentru un newsletter sau te abonezi la o listă de corespondență sau soliciți informații prin intermediul Site-ului (“Servicii de abonament”); (c) te înregistrezi pentru a participa la promoții, concursuri și/sau jocuri de noroc oferite de TheSoftware din când în când (denumite în continuare „Concurs”); (d) te alături sau încerci să te alături unui program de afiliere sau altor organizații de membri prezentate pe Site (“Servicii de membru”); și/sau (e) comanzi un produs și/sau un serviciu prin intermediul Site-ului (“Servicii ale vânzătorului, și împreună cu Serviciile de abonament și Serviciile de membru, „Servicii”). Politica de confidențialitate a TheSoftware (“Politica de confidențialitate”), Regulile oficiale ale Concursului aplicabile fiecărui Concurs, Acordul de achiziție a TheSoftware (“Acordul de achiziție”), Acordul de membru al TheSoftware (“Acordul de membru”), precum și orice alte reguli de operare, politici, programe de preț și alte termeni și condiții suplimentare sau documente care pot fi publicate din când în când, sunt expres incorporate astfel (împreună denumite în continuare „Acordul”). Te rugăm să revezi cu atenție termenii compleți ai Acordului. Dacă nu ești de acord cu întregul Acord, nu ai permisiunea de a utiliza Serviciile și/sau Site-ul în niciun mod sau formă.

TheSoftware NEAGĂ ÎN MOD SPECIAL ACCESUL LA SITE ȘI/SAU LA SERVICII ORICĂRUI INDIVID ACOPERIT DE LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONFIDENȚIALITĂȚII ONLINE A COPIILOR DIN 1998, MODIFICATĂ („COPPA”). TheSoftware ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A REFUZA ACCESUL LA SERVICII ȘI/SAU LA SITE ORICĂRUI INDIVIDUAL, ÎN CONFORMITATE CU DISCERNĂMÂNTUL SĂU EXCLUSIV.

DOMENIU ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stabilite în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a Site-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord între dvs. și TheSoftware în ceea ce privește utilizarea dvs. a Site-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile cu privire la Site. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Cel mai recent Acord va fi publicat pe Site, iar dvs. ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza Site-ul. Prin utilizarea continuă a Site-ului și/sau a Serviciilor, acceptați să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, valabile la acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul și Serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte juridic obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul și Serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți mai puțin de optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa Site-ul și/sau Serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de abonament

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului, prin înregistrarea pe Website și obținând aprobarea de la TheSoftware, puteți obține sau încerca să obțineți, contra unei taxe sau fără taxă, Serviciile de abonament. Serviciile de abonament vă vor furniza conținut de e-mail, text și alte materiale („Conținutul de abonament”) relevante pentru marketingul online furnizat de TheSoftware și de partenerii săi terți („Furnizorii terți”). Dacă doriți să întrerupeți primirea Conținutului de abonament, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa [email protected]. Conținutul de abonament conține comentarii, opinii și/sau alte materiale furnizate de TheSoftware și de Furnizorii terți și nu trebuie neapărat să vă bazați pe acestea. Vă rugăm să fiți precauți, să utilizați bunul simț și să aveți grijă atunci când utilizați Conținutul de abonament și/sau Serviciile de abonament. Sunteți de acord că TheSoftware nu are nicio obligație și nu suportă nicio răspundere față de dumneavoastră în legătură cu orice astfel de Conținut de abonament. TheSoftware nu garantează că Conținutul de abonament oferit în legătură cu Serviciile de abonament este precis, complet sau potrivit.

Servicii de membru

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului și ale Acordului de membru, prin înregistrarea pe Website, acordarea Acordului de membru și obținând aprobarea de la TheSoftware, puteți obține sau încerca să obțineți, contra unei taxe sau fără taxă, o membru în una dintre diferitele programe de membru oferite de MTS Advertise OU. Pentru o copie a Acordului de membru, vă rugăm să vizitați website-ul pentru membru specific. Programele de membru TheSoftware vă vor permite să accesați conținut, text și alte materiale („Conținutul de membru”, împreună cu Conținutul de abonament, „Conținutul”) furnizate de TheSoftware și anumitor Furnizori terți, concepute pentru a ajuta membrii în eforturile lor de marketing online. Conținutul de membru conține comentarii, opinii și alte materiale furnizate de TheSoftware și de Furnizorii terți și nu trebuie neapărat să vă bazați pe acestea.

Servicii furnizate de vânzători

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe website-ul nostru. Produsele și/sau serviciile prezentate pe website pot conține descrieri furnizate direct de fabricanții sau distribuitorii terți ai acestor articole. Compania noastră nu garantează și nu furnizează nici o asigurare că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că compania noastră nu este responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a obține produse și/sau servicii de pe website sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul sau consumatorii finali. Înțelegeți și sunteți de acord că compania noastră nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice reclamație legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe website.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea pentru serviciile noastre pot include, fără a se limita la, următoarele: (a) numele complet; (b) numele companiei; (c) adresa de email; (d) adresa poștală (și adresa de facturare, dacă este diferită); (e) numărul de telefon de acasă; (f) numărul de telefon de la locul de muncă; (g) numărul de fax; (h) informații despre cardul de credit; și/sau (i) orice altă informație solicitată în formularul de înregistrare relevant („Date de înregistrare în servicii”).

Cu excepția cazului în care se menționează în mod explicit altfel, orice ofertă(ri) viitoare disponibil(e) pe website și care completează sau îmbunătățesc funcționalitățile actuale ale website-ului vor fi supuse acestui Acord. Înțelegeți și sunteți de acord că compania noastră nu este responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a utiliza și/sau de a se califica pentru servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că compania noastră nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăror servicii sau produse.

CONCURSURI

De la timp la timp, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea de informații reale și precise în legătură cu formularul de înregistrare corespunzător al concursului și prin acceptarea Regulamentului oficial al concursului corespunzător fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie mai întâi să completați integral formularul de înregistrare corespunzător. Sunteți de acord să furnizați Date de înregistrare ale concursului reale, precise, actuale și complete.

CONCESIUNE DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al site-ului, vi se acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru accesarea și utilizarea site-ului, conținutului și materialelor asociate în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Puteți utiliza site-ul și conținutul pe un singur calculator în scop personal, necomercial. Nicio parte a site-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în niciun sistem de căutare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa sau transfera site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în baza drepturilor de autor, mărcilor înregistrate și altor drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extragerea sistematică a materialului de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de colectare sau extragere a datelor în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau directoare fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate în sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor.

INTERCONEXIUNEA CU WEBSITE-UL, CO-BRANDINGUL, “FRAMING” ȘI/SAU REFERIREA LA WEBSITE SUNT INTERZISE

Cu excepția autorizării exprese a TheSoftware, nimeni nu poate crea un hyperlink către Website, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, mărci înregistrate, branding sau materiale protejate prin drepturi de autor), către propriul site web sau locație web, pentru orice motiv. În plus, “framing”-ul Website-ului și/sau referirea la Uniform Resource Locator (“URL”) al Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau a înceta, în cazul aplicabil, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi răspunzător pentru orice daune asociate cu aceasta.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alt conținut apărând pe site.

AVERTISMENT

WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PARTI PE CARE LE PRIMIȚI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚE PARTI, ȘI/SO SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SO SAU SERVICIU PE CARE ÎL APLICAȚI PRIN WEBSITE SUNT PUSE LA DISPOZIȚIE CA ATARE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ȘI TOATE GARANȚIILE SUNT RESPINSE ÎN COMPANIILE LOR EXISTENTE ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, RESPINGEREA ORICĂROR GARANȚII DE VALABILITATE, NEÎNCĂLCARE A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ȘI/SO SAU A APTITUDINII PENTRU UN ANUMIT SCOP). ÎN SPECIAL, DAR FĂRĂ A FI LIMITAT LA: (A) WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTURILE, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PARTI PE CARE LE PRIMIȚI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE LA TERȚE PARTI, ȘI/SO SAU ORICE ALT PRODUS ȘI/SO SAU SERVICIU PE CARE ÎL APLICAȚI PRIN WEBSITE NU VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS.

DISCLAIMER PENTRU DAUNE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe riscul lor. TheSoftware nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt libere de coduri de computere corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

TU ÎNȚELEGI ȘI ACCEPȚI EXPLICIT CĂ TheSoftware NU VA FI RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE TINE SAU ORICE TERTĂ PARTE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSECVENTIALE ȘI/SAU EXEMPLARE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, REPUTAȚIA, UTILIZAREA, DATELE SAU ALTE PIERDERI IMATERIALE (CHIAR DACĂ TheSoftware A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), ÎN CEL MAI MARE GRAD PERMIS DE LEGE PENTRU: (A) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICE PRODUSE DE LA TERȚE PĂRȚI PE CARE LE POATEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNIZORII NOȘTRI DE TERȚE PĂRȚI, ȘI/SAU ORICE ALTE PRODUSE ȘI/SAU SERVICII LA CARE PUTEȚI APLICA PRIN WEBSITE; (B) COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI ȘI SERVICII DE ÎNLOCUIRE CA REZULTAT AL ORICĂROR BUNURI, DATE, INFORMAȚII ȘI/SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE DE PE WEBSITE SAU ÎN CADRUL TRANZACȚIILOR ÎNTRATE PRIN ACESTA; (C) NECALIFICAREA PENTRU CONCURSURILE, SERVICIILE SAU PRODUSELE DE LA TERȚE PĂRȚI DE LA ORICE FURNIZOR DE TERȚE PĂRȚI, SAU ORICE RESPINGERI ULTERIOARE A PRODUSELOR DE LA TERȚI PĂRȚI DE LA ACELAȘI FURNIZOR;

INDEMNIZARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brand-urile și/sau alți parteneri, fără vină, de orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cererile și/sau judecățile, făcute de orice terț din cauza sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a site-ului, a serviciilor, a conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea de către dvs. a acordului; și/sau (c) încălcarea de către dvs. a drepturilor oricărei alte persoane și/sau entități. Dispozițiile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și/sau afiliații lor, precum și fiecare dintre ofițeri, directori, membri, angajați, agenți, acționari, licențiatori, furnizori și/sau avocați. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul să invoce și să impună direct aceste prevederi în numele său.

SITE-URI DE TERȚE PĂRȚI

Site-ul poate oferi link-uri către și/sau să vă îndrume către alte site-uri web și/sau resurse de Internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de terți furnizori. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse de terți, prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web și/sau resurse de terți. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru termeni și condiții, politicile de confidențialitate, conținutul, publicitatea, serviciile, produsele și/sau alte materiale de la aceste site-uri web sau resurse de terți, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului și a tuturor comentariilor, feedback-ului, informațiilor, datelor de înregistrare și/sau materialelor pe care le trimiteți prin intermediul site-ului sau în asociere cu acesta sunt supuse politicii noastre de confidențialitate. În conformitate cu termenii politicii noastre de confidențialitate, ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs. Pentru a vizualiza politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare a unei persoane, indiferent dacă este sau nu un client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau, în orice alt mod, de a interfera cu funcționarea site-ului, reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligență orice măsuri legale în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități care săvârșește asemenea acțiuni în cel mai mare măsură permisă de lege și de echitate.

ALEGEREA LEGII/JUDECĂTORIEI

Orice dispute care apar în legătură cu Acordul vor fi guvernate de legile Estoniei și interpretate în conformitate cu acestea (fără a ține cont de principiile de drept conflictual). Orice hotărâre pronunțată va fi definitivă și obligatorie pentru părți și o sentință cu privire la aceasta poate fi emisă în orice instanță competentă. Nimic din prezentul document nu poate fi interpretat ca să excludă posibilitatea oricărei părți de a solicita măsuri provizorii în vederea protejării drepturilor sale în așteptarea emiterii unei hotărâri arbitrale. În măsura în care este permis de lege, sunteți de acord că nu veți solicita, vă veți alătura sau veți participa la nicio acțiune colectivă în instanță cu privire la orice cerere, dispută sau controversă pe care o puteți avea împotriva TheSoftware și a fiecărui reprezentant legal, afiliat, filială, companie-mamă, agenție și a fiecărui membru, ofițer, director, angajat și agent al acestora. Sunteți de acord cu emiterea unei măsuri provizorii pentru a opri o astfel de acțiune în instanță sau pentru a vă exclude ca participant în proces.