Polityka prywatności

Klikając „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających witryny World Wide Web, które są własnością i działają pod kontrolą Oprogramowania, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji oraz o sposobach wykorzystywania Twoich informacji. Polityka ta może się zmieniać, dlatego regularnie sprawdzaj te informacje.

A. Informacje osobiste:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, nabywają usługi lub się do nich zapisują, otwierają zapytanie o wsparcie klienta, przekazują informacje dotyczące swojego CV w celu zatrudnienia lub wysyłają nam e-mail. Oczywiście, niektóre z tych działań wymagają od Ciebie podania informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, płacisz za usługi kartą kredytową, przesyłasz swoje CV lub prosisz o określone rodzaje informacji. Gdy podasz dane osobowe w The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, zostaną one użyte do realizacji Twojego konkretnego żądania. W większości przypadków zostaniesz poproszony o wybór, czy chcesz, czy nie chcesz, żeby The Software używał tych informacji w celach dodatkowych. Możesz również poprosić, żeby The Software nie używał Twoich informacji, wysyłając e-mail na adres: [email protected], jednakże The Software zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług The Software. Jeżeli nie otrzymamy żadnych wskazówek od Ciebie, The Software może używać informacji, które dostarczyłeś, żeby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez grupę firm The Software, zaufanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować. Jednakże, The Software nie sprzeda ani nie wymieni Twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy do tego upoważnieni lub wynika to z prawnego obowiązku lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych osób. Na tych stronach The Software, na których możesz dobrowolnie podać The Software dane dotyczące karty kredytowej lub inne informacje dotyczące zamówień za pośrednictwem internetu, The Software chroni i zabezpiecza te informacje, korzystając z powszechnie stosowanych technologii zabezpieczających i szyfrujących w oparciu o protokoły internetowe, takie jak Secure Socket Layer (SSL) i Secure Electronic Transaction (SET). Na tych stronach, na których dobrowolnie przekazujesz nam jakiekolwiek informacje zwrotne, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły lub podobne, The Software będzie traktować ten fragment informacji jako nie poufną i niezależną oraz, chyba że jest ono wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, The Software nie ma obowiązku ochrony takich informacji przed ujawnieniem.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica ani gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładanych wysiłków. Nie przedstawiamy tego jako “schemat bogacenia się”, i Ty również nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Dane Nieosobiste (Ogólne):

W ogólności, The Software automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zwykle obejmują informacje dotyczące przypisanego do Twojego komputera adresu internetowego, liczby i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stron internetowych The Software. The Software gromadzi te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym „cookies” (technologii, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat usług The Software). The Software nie łączy informacji zbieranych w ten sposób z żadnymi danymi osobowymi. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu pliku cookie i można go było odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony zewnętrzne:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na dowolnej tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej hostowanej przez oprogramowanie w ramach usług oprogramowania, są dostępne dla wszystkich odwiedzających tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do osób trzecich niezwiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach, i zaleca przeczytanie oświadczeń polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niemniej jednak, i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie (i) w pełni współpracuje z urzędnikami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w jakiejkolwiek dochodzeniowej sprawie dotyczącej jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do oprogramowania) lub rzekomo nielegalnej działalności jakiegokolwiek użytkownika usługi oraz (ii) podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację. Ponadto, oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju (i) w celu zaspokojenia dowolnego przepisu prawa, regulacji lub żądania rządu, (ii) jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu działania oprogramowania, lub (iii) w celu ochrony praw lub majątku oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek swojej części w oprogramowaniu oraz oprogramowaniu i innych witrynach należących do firmy, oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, imienia, informacji adresowych i innych informacji, które podałeś oprogramowaniu) do strony trzeciej, która (i) koncentruje swoją działalność w produktach lub usługach komunikacyjnych, (ii) zgadza się być sukcesorem oprogramowania związanie z utrzymaniem i ochroną informacji gromadzonych i utrzymywanych przez oprogramowanie oraz (iii) zgadza się na zobowiązania wynikające z tego oświadczenia polityki.