Privacybeleid

Door te klikken op “Doorgaan”, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden onderaan elke e-mail.

De Software eerbiedigt de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Dit privacybeleid geeft melding van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van informatie beschermt die bezoekers verstrekken aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, waaronder De Software en De Software. Dit privacybeleid geeft melding van onze praktijken voor informatie verzamelen en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt doorgaans specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenondersteuningsaanvraagticket openen, cv-gegevens verstrekken voor werkgelegenheidskansen of ons e-mails sturen. Uiteraard vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze informatie gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat de software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected]. De software behoudt zich echter het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software diensten te sturen. In het geval van het ontbreken van instructies van u kan de software de verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de software-familie van bedrijven, geautoriseerde softwareagenten en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan het aanbod mogelijk interessant voor u is. De software zal uw persoonlijk identificeerbare informatie echter niet verkopen of verhandelen, tenzij we hiertoe bevoegd zijn of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van dreigend fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op die software-sites waar u via het web aan de software creditcard- of andere bestelinformatie kunt verstrekken, beschermt en beveiligt de software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en encryptieprotocollen, zoals Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of iets dergelijks aanbiedt, zal de software dat gedeelte van de informatie behandelen als niet-vertrouwelijk en niet-eigen en, behalve zoals anders aangegeven in dit privacybeleid, de software geen verplichting heeft om dergelijke informatie te beschermen tegen bekendmaking.

Voorbeelden in dit materiaal moeten niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij beweren hiermee geen “rijk worden schema”, en u moet het ook niet als zodanig beschouwen.

B. Niet persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het omvat meestal informatie over het aan uw computer toegewezen internetadres, het aantal en de frequentie van bezoekers en de bezochte software-sites. De software verzamelt deze informatie met als beperkte doelstelling klantenservice en websitebehoeften te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder “cookies” (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over software diensten te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en deze weigeren.

C. Uw door The Software gehoste website, server, prikborden, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op prikborden, chatrooms of websites die The Software voor u host als onderdeel van uw diensten van The Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen bescherming bieden voor informatie die u mogelijk op deze sites openbaar maakt en raadt u aan de privacyverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving werkt The Software (i) volledig samen met overheidsfunctionarissen op staats-, lokaal- en federaal niveau bij elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of vertrouwelijke elektronische communicatie verzonden naar The Software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en (ii) neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Met het oog op deze samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan The Software verplicht zijn persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren (i) om aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek te voldoen; (ii) indien een dergelijke bekendmaking nodig of passend is voor de werking van The Software; en (iii) om de rechten of eigendommen van The Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in The Software en The Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens en andere informatie die u aan The Software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die (i) zich richt op communicatieproducten of -diensten; (ii) ermee instemt om de opvolger van The Software inzake het onderhoud en de bescherming van informatie die wordt verzameld en bewaard door The Software; en (iii) instemt met de verplichtingen van dit beleidsstatuut.